2:55 pm - Cumartesi Şubat 14, 1209
Latest Posts »
Genel Görelilik Kuramı

Genel Görelilik Kuramı

Einstein, genel görelilik kuramını birbirine yakın birçok yaklaşım izleyerek oluşturdu. Her şeyden önce görelilik ilkesinde bir evrim ...

Ne Tür Bir Yaşam Biçimi Bulmayı Umuyoruz

Ne Tür Bir Yaşam Biçimi Bulmayı Umuyoruz

En ilkel yaşam biçimleri denince, Dünya’da 4 milyar yıl önce evrim geçirerek ilk hücreyi oluşturan yaşam biçimleri anlaşılır. ...

Evren’in Genişlemesi

Evren’in Genişlemesi

Homojenlik ve izotropi ilkesinden yola çıkılarak kurulan kozmoloji modelleri, birden fazla başlık altında toplanabilir; özel bir model bir ...

Baltık Ülkelerinin Konumundaki Belirsizlik

Baltık Ülkelerinin Konumundaki Belirsizlik

Eski Sovyet imparatorluğunda, Baltık toplumları refah içinde yaşayan halklar olarak gösteriliyordu. Ortalamanın üstündeki maaşlar, ...

Jeofizik Nedir

Jeofizik Nedir

DÜNYA’DA ANCAK, İNCE bir yüzey katmanını dolaysız olarak gözlemleyebiliyoruz. En derin kuyular bile 10 kilometre derinliğe güç ...

Ulusların Yeniden Doğuşu

Ulusların Yeniden Doğuşu

Glasnost’un (açıklık) getirdiği çözülmeden yararlanan Baltık ülkeleri 1986 yılından itibaren önce çektikleri acıları dile ...

Kıta Devletler ve Mikro Devletler

Kıta Devletler ve Mikro Devletler

Altı dev devletin (Rusya, Kanada, Çin, ABD, Brezilya, Avustralya) her birinin yüzölçümü 7 500 000 km2’yi aşar. Bu ülkeler, deniz ...