Kyk Yüksek Ücretli Yurtlar

Wikipediaturk.Com Ailesi olarak en kaliteli konuları ve en kaliteli içerikleri birbirinden ayırarak hazırlamış olduğumuz konularımızda en güzel ve en içten konular sizlerle. Vikipedia adı altında binlerce konu ve ayrıcalıkları sizler için hazırladık. Wikipediaturk. Ailesi olarak en doğal konuları sizler için hazırladık...
Kyk Yüksek Ücretli Yurtlar

Kyk Yüksek Ücretli Yurtlar

 

2013-2014 eğitim öğretim yılı başladı. Öğrenimlerini şehir dışında geçirecek olan öğrenci kardeşlerimiz kirada mı kalsam yada yurtlara mı yerleşsem diye düşünüyordur. Bu yazımızda kyk yurt ücretleri ve devlet yurt fiyatları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

GENEL BİLGİLER

Yurtlarda Barındırma Koşulları :

Bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olmak kaydıyla yurtlarımızda;

 • Ailesi yurdun bulunduğu şehir veya Büyükşehir belediye sınırları dışında oturan Ülkemiz öğrencileri (şehiriçi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan âmâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrenciler hariç),
 • Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunmayan öğrenciler,
 • Ülkemize eğitim ve öğretim görmek üzere gelen Türkiye Burslusu,
 • Kurum ve diğer kuruluşların yurtlarından süresiz çıkarma cezası almamış öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrencilerden, yukarıdaki şartlarla birlikte ikamet tezkeresine sahip olanlar, barındırılmaktadır.

Yurt Başvuruları:

Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin yurt,burs,öğrenim kredisi ve katkı kredisi başvuruları;Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra internet aracılığıyla kurumumuz internet adresi www.kyk.gov.tr adresinden yapılmaktadır.
Başvuru sırasında;’burs,öğrenim kredisi ve katkı kredisi ile yurt istiyormusunuz’ bölümlerinin boş bırakılması halinde başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.
Değerlendirme sonuçları;kurumumuz internet adresi www.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.Asıl listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilere yurdun adı,yerleştirilmediyse yedek sırası bildirilmektedir.
Ara sınıf öğrencileri ile yüksek lisans, doktora,ön kayıt ve özel yetenek öğrencilerinin yurtlara başvuruları; YURTKUR’un www.kyk.gov.tr adresindeki internet sayfasından yapılmaktadır. Başvuruların kabul edileceği tarihler ve süreler her yıl Genel Müdürlükçe tespit edilmekte olup, genellikle bu başvurular;

 • Ara sınıflar için Temmuz ayı,
 • Yüksek lisans, doktora, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yüksek öğretim programına girecek öğrenciler için ise Eylül ayı içerisinde gerçekleşmektedir.

Artık yıl öğrencileri ise daha önce barındıkları yurt müdürlüklerine, tespit edilen sürede başvurarak, ancak bir öğretim yılı yurtta barındırılmaktadırlar. Bu başvuruların değerlendirme işlemi Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu illerde bölge müdürlüklerince, bölge müdürlüğü bulunmayan illerde ise yurt müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmaktadır.
Belirlenen sürede başvuruda bulunmayanların başvuruları Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu illerde bölge müdürlüklerince, diğer illerde ise yurt müdürlüklerince kabul edilerek yurtta boş yer olması halinde yerleştirme işlemi yapılmaktadır.
Yurtta barınmakta iken tatil (Temmuz-Ağustos-Eylül ) aylarına ait yurt ücretlerini zamanında ödememeleri nedeniyle öğretim yılı sonunda kayıtları silinen öğrenciler, müteakip öğretim yılında yurtta tekrar barınmak istedikleri takdirde ara sınıf başvuruları için belirlenen tarih ve sürede www.kyk.gov.tr adresindeki internet sayfasından başvuruda bulunabileceklerdir.


KURUM YURTLARINDA BARINMAK İÇİN BELİRLENEN TARİHLERDE MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLERDEN YURDA KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

1 – Öncelik Belgesi

 • Şehit ve gazi çocuğu ile malullük, vazife malullüğü veya harp mamullüğü aylığı alanların çocukları ile vazifa malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları(Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge)
 • Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40’ın üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler(Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor)
 • Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığa Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınacak belge)
 • Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)
 • Milli olmuş Amatör sporcular (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)
 • Anne ve babası vefat edenler, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)
 • Anne ve babası kanunen ayrı olanlar, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)

2 – 6 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

NOT : Belirlenen tarihlerde müracaat eden öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesinden sonra yurtta boş yer olması halinde yurda kabulü yapılacak öğrencilerden 6 adet fofoğraf ve öğrenci belgesi istenecektir.

 


Yurtlarda Barınma Süresi :

 • Kurum yurtlarında barınmak üzere başvuran öğrencilerden kesin kaydını yaptırmış olanlardan;
 • Devam ettikleri yüksek öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar,
 • Ara sınıflarda yurda girenler, geri kalan öğrenim süresi kadar,
 • Normal öğrenim süresinde öğrenimini bitiremeyen öğrencilerden, ihtiyaç sahibi ve yurttaki iyi hali tespit edilenler yurtta atıl kapasite olsa dahi en fazla bir öğretim yılı (artık yıl) yurtlarda barındırılırlar.Öğrenciler, o öğretim yılı içerisinde hangi tarihte yurda kayıt yaptırmış olursa olsunlar bir öğretim yılı barınmış sayılırlar.

Yurt Ücreti ve Depozito İşlemleri :

Yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barındırma durumuna göre farklı yurt ücreti de alınabilmektedir.

Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir?

 • Yurt ücretleri, yurt müdürlüklerince öğrencinin barındığı yurttan veya T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla tahsil edilir.
 • Ücretler aylık olarak ayın son iş günü saat 14.00’a kadar ödenir
 • Öğrenciler Temmuz- Ağustos- Eylül dönemine ait yurt ücretlerini(3 aylık olarak) en geç Temmuz ayı son iş günü saat 14.00’a kadar ödemek zorundadırlar. Aksi takdirde yurtla ilişikleri kesilir. Bu durumdaki öğrenciler tekrar yurda girmek istedikleri takdirde, yeni başvuran öğrencilerle birlikte aynı işleme tabi tutulurlar.
 • Belirtilen sürede yurt ücretini ödemeyenlerin barındıkları aya ait ücretleri depozitolarından mahsup edilir.Kalan depozitoları iade edilerek yurtla ilişikleri kesilir. Bu öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat depozito alınarak yeniden yurda kayıtları yapılır. Öğretim yılı sonunda gerekli iade işlemi yapılarak normal depozito ile barındırılmaya devam edilir.

Bir öğretim yılında yurt ücretini süresinde ödememe nedeniyle iki defa yurtla ilişiği kesilen öğrencilerin depozitoları irat kaydedilir ve o öğretim yılında yurtlara alınmazlar.

 • Temmuz-Ağustos-Eylül aylarına ait yurt ücretlerini peşin yatırmayan öğrencilerin kaydı silinir. Bu durumdaki öğrenciler tekrar yurda girmek istedikleri taktirde ara sınıf öğrencilerinin başvurularının kabul edildiği süre içerisinde yeniden başvurabilirler.
 • Yurt ücreti ödenirken öğrencilerin talep etmesi halinde günü gelmeden ileriki ayların ücreti peşin olarak ödenebilmektedir. Bir yıllık erken ödemelerde %20 indirim uygulanmaktadır.
 • Artık yıl öğrencilerinden yurt yatak ücreti iki katı olarak tahsil edilir.
 • Öğrenci yurttan kaydının silinmesini takip eden günden itibaren 10 gün içinde peşin yatırdığı yurt ücretini almazsa bu ücret kuruma irat kaydedilir.
 • Yurtta barınmakta iken kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat depozito alınarak yeniden yurda kayıtları yapılır, öğretim yılı sonunda gerekli iade işlemi yapılarak normal depozito ile barındırılmaya devam edilirler.
 • Yurtlarda barınmaya devam edip de son ay veya döneme ait yurt ücretinin ödendiğinin belgelenmesi kaydıyla, diğer il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında 10 güne kadar ücretsiz barınma imkanı sağlanmaktadır.Ayrıca, yurtlarda barındırılan öğrencilerden diğer il ve ilçelerde sınav, kurs, staj, yaz okulu ve benzeri eğitim faaliyetlerine katılanlar, yurt ücretlerini (yaz ayları için ise yaz aylarına ait yurt ücretlerini) ödediklerini belgelemeleri kaydıyla faaliyette bulunduğu il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında faaliyet süresince ücretsiz kalabilirler.01 OCAK 2013 DEN İTİBAREN;
 • GENEL ÜCRET UYGULAMASI YAPILAN YURTLARDA AYLIK YATAK ÜCRETİ 111 TL OLUP, YURT ÜCRETLERİ AYLIK DÖNEMLER HALİNDE TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ANCAK TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI 3 AYLIK OLARAK TEMMUZ AYI SON İŞ GÜNÜ SAAT 14:00 A KADAR YURT KASALARINDAN YA DA ZİRAAT BANKASI ARACILIĞIYLA ÖDENEBİLİR. AYNI YURTLAR İÇİN ALINACAK DEPOZİTO ÜCRETİ İSE 175 TL DİR.
 • FARKLI ÜCRET UYGULAMASI YAPILAN YURTLARDAN TAHSİL EDİLEN YURT YATAK ÜCRETİ VE DEPOZİTO MİKTARI AŞAĞIDA BELİRTİLMIŞTİR.

2013 YILI OCAK AYI İTİBARİYLE ÜCRETİ FARKLI OLAN YURTLARDA
YURT YATAK ÜCRETİ VE DEPOZİTO

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Adana Kız Öğrenci Yurdu -ADANA 195 250
2 Antakya Yurdu E Blok (Erkek)-ANTAKYA 144 225
3 Antakya Yurdu A,B Blokları (Kız)-ANTAKYA 156 225
4 Antakya Yurdu C,D Blokları (Erkek)-ANTAKYA 156 225
5 Antakya Yurdu F,G Blokları (Kız)-ANTAKYA 156 225
6 Hatay Yurdu A,B,C Blokları (Kız)-ANTAKYA 162 225
7 Erdemli-MERSİN (Kız) 156 225
8 İçel Kız Yurdu (Kız)-MERSİN 162 225
9 Mezitli Kız Yurdu (Kız)-MERSİN 162 225
10 Silifke-Taşucu Yurdu B Bloğu (Kız)-MERSİN 162 225
11 Yenişehir Kız Yurdu-MERSİN 180 225
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Başkent Yurdu(Erkek) -ANKARA 135 190
2 Cebeci Kız (C Blok)-ANKARA 171 250
3 Cebeci Erkek(Vilayetler Hizmet Birliği Vali Ayhan Çevik Erkek Öğr.Bl-ANKARA 150 225
4 Eymir Yurdu (B Blok) (Erkek)-ANKARA 171 250
5 Çubuk Yurdu (Kız)-ANKARA 144 225
6 Gölbaşı Kız Yurdu – ANKARA 171 250
7 Halide Edip ADIVAR Yurdu Neşe ALBAYRAK Bloğu (Kız)-ANKARA 144 200
8 Mahmut Nedim ZAPÇI Yurdu (Kız-Erkek) – ANKARA 174 225
9 Seyran Yurdu C Blok, V.H.B.Bşk.Bl (Kız) – ANKARA 174 225
10 Yunus Emre Yurdu (Erkek) – ANKARA 171 250
11 Kastamonu Yurdu D ve E Blok (Kız-Erkek) – KASTAMONU 144 225
12 Kırıkkale Kızılırmak Yurdu (Kız) – KIRIKKALE 189 270
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Akdeniz Yurdu Rasim AKTAŞ Bloğu (Kız)-ANTALYA 132 190
2 Isparta Yurdu Sabancı Kız Bloğu (Kız) -ISPARTA 156 225
3 Isparta Yurdu J, K Blok (Kız-Erkek) -ISPARTA 162 225
4 Burdur Yurdu F,G Blokları (Kız-Erkek)- BURDUR 162 225
5 Bucak Yurdu (Kız-Erkek) BURDUR 138 200
6 Manavgat Öğrenci Yurdu (Kız-Erkek) ANTALYA 156 225
BOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Abant Yurdu (Kız-Erkek) -BOLU 135 180
2 Akçakoca Öğrenci Yurdu(Kız-Erkek)_BOLU 144 270
3 Gölköy Yurdu (Kız-Erkek)-BOLU 144 180
4 Konuralp Yurdu(Kız-Erkek)-DÜZCE 144 180
5 Gebze Öğrenci Yurdu(Kız-Erkek)-KOCAELİ 153 250
6 Gerede Yurdu (Kız-Erkek)-BOLU 129 180
7 Hendek Yurdu A,B,C Blok (Kız-Erkek) -SAKARYA 129 180
8 Kandıra-İl Özel İdaresi Yurdu(Kız-Erkek)-KOCAELİ 129 180
9 Karamürsel-Gazanfer Bilge Yurdu (Kız-Erkek)-KOCAELİ 132 180
10 Kocaeli- Yavuz Selim Yrd. A,B,C,D,E,F,G,H ,Vil.Hiz.BR (Kız-Erkek)-KOCAELİ 144 190
11 Kocaeli- Yavuz Selim Yurdu K,L,M Blokları (Kız-Erkek)-KOCAELİ 180 250
12 Kocaeli-Zekiye GÜNDOĞDU-Sos.Yrd.veDay.V.Bl.(Kız)-KOCAELİ 132 180
13 Serdivan Erk.Öğ.Yurdu-SAKARYA 150 300
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Çanakkale Kız Yurdu-ÇANAKKALE 171 225
2 Biga Öğrenci Yurdu B,C Blok(Kız)-ÇANAKKALE 171 225
DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Selahattin Eyyubi Kız Yurdu-DİYARBAKIR 141 250
2 Siirt Erkek Yurdu-SİİRT 141 250
3 Bingöl Kız Yurdu-BİNGÖL 141 250
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Pamukkale Yurdu A,B,C,D,E Blokları(Kız-Erkek)-DENİZLİ 114 180
2 Pamukkale Yurdu F,G Blokları (Kız)-DENİZLİ 141 200
3 Aydın Yurdu (Kız-Erkek) – AYDIN 141 185
4 Aydın-Adnan Menderes Öğrenci Yurdu (Kız-Erkek) -AYDIN 156 225
5 BuldanYurdu (Kız-Erkek)-DENİZLİ 120 180
6 Sultanhisar Yurdu A Bloğu(Kız – Erkek)DENİZLİ 120 180
7 Kuşadası Yurdu (Kız-Erkek)-AYDIN 174 225
8 Muğla Milli Piyango Yurdu A,B,D,E Blokları (Kız)-MUĞLA 141 190
9 Muğla Milli Piyango Yurdu Ş.BAYDUR,F ve G Bloklar (Kız)-MUĞLA 192 270
10 Muğla Erkek Yurdu D Blok,Prof.Dr.E.R.FIĞLALI Bloğu (Erkek) -MUĞLA 141 190
11 Muğla Erkek Yurdu A ve E Blok (Erkek)-MUĞLA 192 270
12 İsabeyli Yurdu (Kız-Erkek)-NAZİLLİ 141 190
13 Uşak Erkek Yurdu -DENİZLİ 156 225
EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Kırklareli Yurdu C,D Blokları(Kız-Erkek) – KIRKLARELİ 147 200
2 Lüleburgaz Yurdu (Kız)-LÜLEBURGAZ 147 200
3 Keşan Yurdu C Blok (Kız) EDİRNE 135 190
4 Edirne Kız Yurdu-EDİRNE 171 300
ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Erzurum Kız Yurdu A,B,F Blokları-ERZURUM 141 190
2 Erzurum Kız Yurdu L,M Blokları-ERZURUM 171 225
3 Erzurum Kız Yurdu E,H,K Blokları -ERZURUM 156 225
4 Kazım Karabekir Yurdu Aziziye Kız Bloğu-ERZURUM 150 190
5 Kazım Karabekir Yurdu A,B,C,D Blokları (Kız-Erkek) – ERZURUM 171 225
6 Kazım Karabekir Yurdu E Blok (Erkek) – ERZURUM 132 190
7 Palandöken Yurdu A,E,F,G Blokları (Erkek)-ERZURUM 132 180
8 Palandöken Yurdu B,D Blokları (Erkek)-ERZURUM 171 225
9 Ardahan Yurdu A Blok (Kız) – ARDAHAN 141 190
10 Ardahan Yurdu C Blokları (Kız) – ARDAHAN 132 180
11 Ardahan Yurdu B,D Blok (Erkek) – ARDAHAN 132 180
12 Bayburt Yurdu D Blok (Erkek) – BAYBURT 132 180
13 Erzincan Yurdu A.DOĞAN ve E.YÜKSEL Bloğu (Kız)-ERZİNCAN 141 190
14 Oltu Yurdu A Blok (Kız-Erkek) -ERZURUM 150 300
15 Iğdır Yurdu C-D Blokları (Kız)-ERZURUM 171 225
16 Kars Kız Öğr.Yurdu-KARS 171 225
17 Ağrı Yurdu E Blok (Kız)-AĞRI 171 300
ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Eskişehir Yurdu (Kız-Erkek)-ESKİŞEHİR 141 190
2 Kütahya Zafertepe Yurdu (Kız-Erkek)-KÜTAHYA 171 250
3 Simav Yurdu (Kız-Erkek)-KÜTAHYA 141 190
4 Dinar Yurdu (Kız-Erkek)- AFYON 141 200
5 Bayat Yurdu(Kız-Ekek)-AFYON 135 190
6 Afyon Yurdu E Blok (Kız)-AFYON 150 190
7 Çiğiltepe Kız Öğrenci Yurdu (A,B,C Blok)-AFYON 189 350
8 Çiğiltepe Kız Öğrenci Yurdu (F Blok)-AFYON 165 350
GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Gaziantep Yurdu F Blok (Kız)-GAZİANTEP 141 190
2 İstiklal Yurdu A Blok (Kız-Erkek)-KAHRAMANMARAŞ 156 225
3 İstiklal Yurdu B Blok (Kız)-KAHRAMANMARAŞ 141 190
4 Nizip Yurdu (Kız-Erkek)-GAZİANTEP 141 280
5 Gaziantep Kız Yurdu-GAZİANTEP 171 350
6 Gazikent Yurdu (Kız-Erkek)-GAZİANTEP 171 350
7 Kilis Kız Yurdu -KİLİS 138 200
8 Kilis Yurdu A,B Blok (Erkek)-KİLİS 138 200
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Avcılar Atatürk Kız Yurdu (Kız)-İSTANBUL 141 190
2 Avcılar Yurdu (Erkek) – İSTANBUL 132 185
3 Avcılar Merkez Kız Yurdu – İSTANBUL 174 225
4 Fatih Sultan Mehmet Yurdu (Kız-Erkek)- İSTANBUL 198 270
5 Florya Beşyol Yurdu (Kız)-İSTANBUL 198 270
6 Vilayetler Hiz.Birliği Vali Muammer GÜLER B Blok(Kız)-İSTANBUL 168 225
7 Esenyurt Öğrenci Yurdu-İSTANBUL 168 225
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Buca Kız Yurdu (Kız) – İZMİR 177 350
2 Urla Yurdu (Kız-Erkek) – İZMİR 144 190
3 Kırkağaç Yurdu (Kız-Erkek)-MANİSA 141 190
4 Manisa Yurdu E Bloğu (Kız)-MANİSA 141 190
5 Köprübaşı Yurdu (Kız-)MANİSA 156 250
6 Manisa-Muradiye Yurdu(Kız-Erkek) – MANİSA 156 250
7 Salihli Yurdu (Kız) MANİSA 156 250
8 İzmir Kız Yurdu -İZMİR 177 225
KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Erciyes Yurdu D Blok (Erkek) -KAYSERİ 141 190
2 Melikgazi Kız Yurdu -KAYSERİ 177 250
3 Sivas Yurdu A,B,C,D Blokları (Kız) – SİVAS 171 250
4 Suşehri Yurdu (Kız-Erkek) – SİVAS 144 225
5 Yıldızeli Yurdu (Kız-Erkek) – SİVAS 144 225
6 AvanosYurdu B Blok (Kız)- NEVŞEHİR 177 350
7 Yozgat Yurdu B,C,D Bloklar (Kız-Erkek) -YOZGAT 144 190
8 Akdağmadeni Yurdu (Kız-Erkek)-YOZGAT 141 190
9 Ahi Evran Kız Yurdu-KIRŞEHİR 177 250
10 Kaman Yurdu D, E Bloklar (Kız) -KIRŞEHİR 150 225
KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Aksaray Cemaleddin Aksaray-İ Öğrenci Yurdu (Kız – Erkek)-AKSARAY 147 265
2 Faik Ali-Fatma Sündüs İÇİL Yurdu Kız Bloğu-Kadınhanı-KONYA 144 270
3 Ereğli Kız Yurdu-KONYA 144 270
4 Konya Kız Yurdu B Blok-KONYA 171 250
5 Konya Kimya Hatun Kız Yurdu -KONYA 171 250
MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Adıyaman Yurdu A,B,C,D Bloklar(Kız)-ADIYAMAN 141 250
2 Kahta Yurdu (Kız-Erkek)-ADIYAMAN 138 225
3 Malatya-Hacı Hafize ÖZAL Kız Yurdu (Kız)-MALATYA 150 250
SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 İlkadım Yurdu C -D Blok (Kız-Erkek)-SAMSUN 141 190
2 Atakum Yurdu (Kız) -SAMSUN 135 190
3 Samsun Kız Yurdu -SAMSUN 150 225
4 Merzifon Yurdu A Blok (Kız)-AMASYA 132 180
5 Sinop Yurdu B,C ve D Blok (Kız-Erkek) – SİNOP 150 225
6 Terme Yurdu (Kız-Erkek) -SAMSUN 123 180
7 Tokat GOP Yurdu D Blok (Kız)-TOKAT 156 225
8 Tokat Yurdu Bedriye ÜSTÜN Bloğu (Kız)-TOKAT 189 270
9 Tokat Kız Yurdu-TOKAT 171 225
10 Erbaa Yurdu (Kız)-TOKAT 135 220
11 Çarşamba Yurdu (Kız-Erkek)-SAMSUN 135 190
12 Niksar Yurdu (Kız-Erkek)-TOKAT 141 200
13 Çorum Yurdu (Erkek)-ÇORUM 150 225
14 Ayancık Yurdu (Kız-Erkek)-SİNOP 132 190
TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Trabzon Yurdu A,B,C. Bloklar (Kız-Erkek) -TRABZON 132 250
2 Yomra Kanuni Yurdu (Kız-Erkek) -TRABZON 153 225
3 Doğu Karadeniz Yurdu (Kız-Erkek) -TRABZON 165 250
4 Giresun Yurdu B Bloğu (Kız)-GİRESUN 135 190
5 Giresun Sahil Yurdu B,C Blokları (Kız-Erkek)-GİRESUN 135 190
6 Rize Yeşilçay Yurdu (Kız-Erkek)-RİZE 150 225
7 Rize Yurdu Derepazarı Kaptan A.Bayraktar Bl.(Erkek)-RİZE 150 250
8 Rize Yurdu D Blok (Erkek)-RİZE 132 250
9 Rize Yurdu E Blok (Kız)-RİZE 165 250
10 Pazar Yurdu (Kız)-RİZE 126 250
11 Beşikdüzü Yurdu (Kız-Erkek) 144 250
12 Of Yurdu (Kız-Erkek) 144 250
13 Çoruh Yurdu (Kız-Erkek)-ARTVİN 150 250
14 Ordu-Lebibe- Ergin KARLIBEL Öğr.Yurdu(Kız-Erkek) 165 250
VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Malazgirt Yurdu A Blok (Kız) – MUŞ 183 225
2 Gevaş Yurdu(Kız-Erkek)-VAN 141 250
3 Bitlis Kız Öğr.Yurdu-VAN 120 200
4 Özalp Yurdu B Blok(Kız-Erkek)-VAN 126 250
5 Melihşah Yurdu N,O,P,R,S Blokları (Erkek)-VAN 126 250
ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
S.No Yurt Adı Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1 Zonguldak-Karaelmas Yurdu (Kız-Erkek)-ZONGULDAK 150 200
2 Bartın Yurdu A,B Blok (Kız-Erkek)-BARTIN 150 200
3 Bahaddin Gazi Yurdu (Kız-Erkek)-KARABÜK 150 200
GENEL YURTLAR 111 175

 

LEFKE YURDU
ADRES Lefke Avrupa Üniversitesi Kampüsü Gemikonağı Yerleşkesi Lefke/KKTC
TELEFON 0392 660 20 00/2216
FAX 0392 660 20 69
YURT ÜCRETİ 189
DEPOZİTO 380

HER ÖĞRETİM YILINDA BU ÜCRETLER YENİDEN BELİRLENECEKTİR.


Depozito Nedir?

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak tutulan paradır.

Depozito miktarı her yıl aylık yurt yatak ücretine paralel olarak değişebilir. Depozito farkı yurtta kayıtlı öğrencilere tamamlattırılır.

Bildirilen sürede (en son Aralık ayı içerisinde) depozitosunu tamamlamayan öğrencilerin yurttaki mevcut depozitosu irat kaydedilerek, yurtla ilişiği kesilir. Bu sebeple ilişiği kesilen öğrenciler 10 gün içerisinde yeniden başvurmaları ve boş yer bulunması halinde yurtta barındırılırlar.


Yurt Ücreti ve Depozito Alınmayacak Öğrenciler

 • Devletin koruması altındaki öğrencilerden, şehit ve gazi çocuklarından yurt ücreti ve depozito alınmaz.
 • Yurtlarda barınan kesin kayıtlı öğrencilerden maddi zaruret içerisinde bulunanlar ve zorunlu sebeplerle ödeme güçlüğüne düşenlerden yurt ücreti alınmamasına Genel Müdür’ün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca karar verilebilir.

  İzin İşlemleri:

  Kurum yurtlarında barınan öğrencilere, yüksek öğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller ile haftasonu (Cumartesi-Pazar ve diğer resmi tatiller hariç) , bir öğretim yılında toplam 60 güne kadar izin verilebilmektedir.

  Hafta boyunca derslere sürekli devam zorunluluğu olmayan öğrenciler, devam etmekte oldukları yükseköğretim kurumlarından, dersi olmadığı günlere ait resmi yazı getirmeleri halinde almış oldukları izin 60 günlük izin süresine dahil edilmez.


  Barındırılmakta Olan Öğrencilerin Hangi Sebeplerle Yurtla İlişiği Kesilir?

 • Yurda girmek için aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,
 • Taksirli suçlar hariç, tecil edilmiş olsa dahi hakkında mahkumiyet kararı verilenlerin,
 • Yurt kurallarına uymayıp, süresiz uzaklaştırma cezası alanların,
 • Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,
 • Devam etmekte oldugu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanlar ile okulla ilişiği kesilenlerin, yurtla ilişiği kesilir.

Yurtlarda Kullanım ve Sorumluluğunuza Verilen Malzemeler Nelerdir?

 • Kaydı yapılan öğrenciye kalacağı oda ve yatak numarası yurt idaresince bildirilmektedir.
 • Yatağınıza en yakın bir dolap da kullanımınıza tahsis edilmektedir.
 • Nevresim takımı, yastık ve battaniye yurt malzeme deposundan verilmektedir.

Küçük İşletmeler :

Kurum yurtlarında bulunan lokanta – kantin, kafeterya, çamaşırhane, fotokopi, ayakkabı tamiri, terzi, bilardo, internet kafe vb. işletmeler öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılamak üzere hizmet vermektedir.


Kyk Yüksek Ücretli Yurtlar ve Devlet Yurt Ücretleri Hakkında Görüşlerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. begüm ulaş dedi ki:

  kyk da yedekteyim ne zaman sıra gelir bilmiyorum misafir ögrencide alınmıyormuş ben nerede kalacagım

BİR YORUM YAZ
Genel