Çin ülkesi hakkında bilgi

Wikipediaturk.Com Ailesi olarak en kaliteli konuları ve en kaliteli içerikleri birbirinden ayırarak hazırlamış olduğumuz konularımızda en güzel ve en içten konular sizlerle. Vikipedia adı altında binlerce konu ve ayrıcalıkları sizler için hazırladık. Wikipediaturk. Ailesi olarak en doğal konuları sizler için hazırladık...

İLKİN MÖ 221’DE İMPARATOR QİNDİ’NİN BİRLEŞTİRMEYİ BAŞARDIĞI ÇİN, DAHA ÖNCELERİ DE ÇEŞİTLİ ETKİLER ALTINDA KALMIŞTI.

Çin, hep bugünkü sınırlarına sahip olmadı. Gerçekte ülke, çok çeşitli bölgelerden başlayarak ağır ağır ortaya çıkacaktır. Huang He (San Irmak) Havzası’nı içeren Kuzey Çin, uzun süre Çin uygarlığının beşiği sayıldı. Oysa Antikçağ’dan itibaren ülkenin çok çeşitli etkilere maruz kaldığı görülmektedir; bunda, güney-kuzey ovasının etkisi kadar Güney’in de etkisi vardır. İşte bu nedenle Çin’le sıkı sıkıya özdeşleşen kimi simgeler, Güney bölgesinin önemini dile getirir. Örneklemek gerekirse, Güney Çin’de rastlanan su kaplumbağası, Çin’de dünyayı en mükemmel biçimde simgeleyen unsur sayılmıştır. Kaplumbağa gibi dünyanın tabanı da (yeryüzü) dikdörtgen biçimli, üstü ise (gökyüzü) yuvarlak bir şemsiye gibi kavislidir.

Zaten eski zamanlarda Çinliler ülkelerini « gökyüzünün altındaki »toprak olarak tanımlarlardı. Gerçekten de Çin’de mekânda yönelme ve yönleri belirleme kavramı, çok eski dönemlerden beri dünyanın akılla kavranması ve insanın yaşadığı dünya ile bütünleşmedeki başarısı olarak algılanmıştır. Böylelikle bir nesnenin veya kişinin mekândaki konumu ile toplumdaki konumu arasında bir ilişki olduğu düşünülürdü; merkeze yakın olanlar, güce ve iktidara da o kadar yakın sayılırdı. Yeryüzü veya gökyüzünde birbiri içine geçmiş bir güçler sistemi vardı ve merkezden uzaklaştıkça bunların önemi azalıyordu. Aynca, gökyüzündeki hiyerarşide olsun, insanlar arasındaki hiyerarşide olsun belli bir düzeyin her aşılışında, her iki düzey arasındaki farklılığın maddî olarak bir çizgi veya bölmeyle gösterilmesi gerekiyordu.

Başlangıcından XIII. yy’a kadar geçen süre içinde Çin’in genişlemesi de büyük değişiklikler göstermiştir; ülkenin gücünün alabildiğine yayıldığı dönemlerin ardından, toprak bakımından zayıfladığı, küçüldüğü dönemler gelmiştir. Nitekim Han dönemiyle (MÖ 206-MS 220) Tang döneminde (618-907) ülke özellikle batıya doğru genişlemiş ve ünlü « İpek Yolu » nun da içinden geçtiği Orta Asya vahaları imparatorluk sınırları içine katılmıştır. Song döneminde ise (960-1279) gerek kuzeyde, gerek kuzeybatıda « barbar » krallıkların tehdidi altında kalan ülke küçüldükçe küçülmüş, 1127’de başkentin Kaifeng’dan güneydeki Hangzhou’ya taşınması bile gerekmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Genel