Bu yenisi

Ayılar Hakkında Bilgi

ayıAyı nasıl bir hayvandır? Yaşamlarını nasıl sürdürürler? Özellikleri nelerdir?

AYI (ayılar), kimi ülkede yalnız «hayvanat bahçesi» denilen özel yerlerde görülebilen, kimisinde ise dağlarda ve ormanlarda başıboş dolaşan yabani hayvan. Bunlar yakaladıkları hayvanları, kimi bitkileri ve meyveleri, yabani anların biriktirdikleri balı yiyerek beslenirler. Ayılar, genel olarak tek başına yaşarlar. Kısa bir süre eşleriyle bir arada yaşadıkları görülür Çok güçlü yaratıklardır. Ne yapmak istedikleri yüzlerinden ve hareketlerinden anlaşılmaz. İnsana. ancak kendisi için tehlikeli gördüğü zaman saldırır. Esmer ayı yaklaşık 2,20 m. boyundadır. Bunlar, zamanımızda. yalnız Doğu Avrupa ile Asya’da yaşamaktadır. Ayılar, önceleri pazar ve panayırlarda oynatılırdı. Ülkemizde, şimdi de oynatılan ayılar, zaman zaman dolaştırılır, Bunların burunları delinerek, açılan deliğe halka geçirilir. Halkaya bağlı zincir çekildiğinde, canı yandığı için, ona istenilen hareketler, alıştırıldığı biçimde yaptırılır. Kuzey Amerika’nın batı yanında yaşayan bir ayı soyu da boz tüylüdür (2,50 m. boyunda). Siyah ayılar da aynı bölgelerin yaratıklarıdır. Sarımtırak beyaz kutup ayılarının (beyaz ayı) boyları 2.80 m.’ye kadar erişir. Bunlar, yüzücülükte ve balık avlamakta olağanüstü beceriklidirler Kuzey Kutup bölgesindeki ülkelerde yaşarlar. 3 m. boyunda olan Alaska ayısı, en iri yabani hayvanlardandır. «Bambu ayısı», küçük boylu ayılardan sayılırsa da, bunun uzunluğu da 1,50 m.’ye erişir; ona «büyük panda» da denir. Panda veya «kedi ayısı» 60 cm. uzunluğundadır; kuyruğu, gövdesinin yarısından uzundur (35 cm.). Büyük pandalar ve pandalar, Güney Çin’in dağ ormanlarında yaşarlar ve bitkilerle beslenirler. Kuzey Amerika’ da yaşayan bir tür ayı yiyeceğini yemeden önce„ onu suya daldırıp çıkarır. Koala diye anılan hayvan, dış görünüşüyle ayılara benzemekle birlikte aynı soydan değildir. Bunlar keseli hayvanlardandır. Uzunluğu 60 cm. kadardır, Avustralya’da bulunur.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.